اسپیسر دیواری خورشیدی

اسپیسر دیواری

Wheel Spacer

جدول مشخصات فنی محصول

تعداد در بسته
سایز میلگرد
پوشش بتن (mm)
مدل
۱۰۰۰
۴-۱۰
۲۵
WS 25
۱۰۰۰
۱۰-۱۴
۲۵
WS 25
۵۰۰
۸-۱۲
۳۰
WS 30
۴۰۰
۱۲-۲۴
۳۰
WS 30
۲۵۰
۸-۲۰
۴۰
WS 40
۲۰۰
۸ – ۲۰
۵۰
WS 50
۱۰۰
۱۰ – ۲۵
۷۵
WS 75

کاربرد : بتن ریزی های عمودی، دیوارها، ستون ها، قطعات پیش ساخته بتنی و نظایر آن

ویژگی ها : حداقل سطح تماس با قالب و عدم ممانعت برای جریان بتن سیال

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.