داربست مدولار چکشی

مزایای استفاده از  داربست های مدولار چکشی  به شرح زیر می باشد:

۱- سهولت و سرعت در باز و بسته شدن داربست چکشی و عدم نیاز به آچار جهت بستن اتصالات

۲- داربست چکشی قابل توسعه در پلان و در ارتفاع بدون محدودیت و عدم نیاز به مهاربندی در ارتفاع های زیاد

۳- قابل استفاده در داربست بندی نمای ساختمان ها و یا تأسیسات پالایشگاهی و غیره

۴- باربری زیاد در کفراژبندی دالهای بتنی

۵-  عدم نیاز داربست چکشی به کارگر ماهر داربست بند و مونتاژ قطعات توسط کارگر ساده

۶- سهولت در جابجایی و انتقال داربست چکشی به دلیل سبک بودن قطعات

۷- قابل استفاده داربست چکشی در کفراژبندی سقفهای قوسی و غیر همسطح

داربست چکشی از پـایه های قائم و مهـارهای افـقی در اندازه های مختلف تشکیل شده است. عضـوهای  داربست چکشی  در طـول های ۱، ۱/۵،‌ ۲،‌ ۲/۵ و ۳ متر تولید می شوند و با قرار دادن سرجک های قابل رگلاژ در قسمت های بالایی و پایه جک های قابل رگلاژ در قسمت پایین داربست چکشی برای هر ارتفاع و اختلاف ترازی قابل تنظیم می باشد. نصب مهارهای افقی بر پایه های داربست چکشی به سادگی و با ضربه چکش امکان پذیر می باشد و اتصال پایه های داربست چکشی به یکدیگر با مغـزی و پین میسر خواهد شد.

اجزاء داربست چکشی ( ستاره ای ):

۱-پایه داربست
۲-مهار داربست
۳-پاشنه داربست (کفشک)
۴-مغزی داربست
۵-پین داربست
۶-پایه جک قابل تنظیم
۷-پیچ تنظیم (سرجک )

اجزاء تشکیل دهنده یک باکس ۱ متری در ارتفاع ۱ متر داربست چکشی :

پایه داربست ۱متری                       ۴عدد
مهار داربست ۱متری                       ۸عدد
مغزی داربست برای پایه بعدی        ۴عدد
پین داربست                                   ۸عدد
سرجک قابل ریگلاژ                         ۴عدد

وزن های تقریبی پایه و مهاری داربست چکشی

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.