درپوش قالب Stopin

درپوش قالب (Stopin)
کارآمد برای مسدود کردن سوراخ های قالب های بتنی با قطر سوراخ 21 ـــ 22 میلی متر می باشد. بنا به استفاده ممکن است قالب هایی وجود داشته باشد که به هر لحاظ نیاز به عبور بلت از داخل آن نباشد و نیاز باشد تا سوراخ آن مسدود شود. اسپیسر درپوش قالب قطعه ای ارزان و مقرون به صرفه برای این کار می باشد و این مزیت را به وجود می آورد تا دیگر نیازی به تعویض و جابجا نمودن قالب های سوراخ دار نباشد

نحوه استفاده اسپیسر درپوش قالب
اسپیسر درپوش قالب به راحتی با فشار دست در سوراخ قالب جای می گیرد.

میزان مصرف اسپیسر درپوش قالب
تعداد اسپیسر درپوش قالب با توجه به تعداد سوراخ های غیر قابل استفاده موجود در قالب ها تعیین می شود

نکات قابل توجه اسپیسر درپوش قالب
اسپیسر درپوش قالب علاوه بر مسدود نمودن سوراخ های قالب های بتنی مانع خروج شیره بتن می گردد

بسته بندی اسپیسر درپوش قالب

نام محصول قطر تعداد در بسته وزن بسته
Name Packing (QTY) WEIGHT (KG)
Stopin 22 2000 9/8