نبشی پانچ

برای جلوگیری از ریزش یا سقوط دیوارهای سفالی ساختمان بتن آرمه یا فولادی دیوارهای بدون نما و دیوارهای نمادار را باید به طرز مناسبی نبشی کشی کرد. عدم نبشی کشی دیوارهای نما دار و دیوارهای بدون نما از اشکالات اجرایی دیگر رایج ساختمانهای بتنی می باشد.

نبشی پروفیلی است که سطح مقطع آن بصورت دو ضلع عمود برهم بوده و یکی از مهم ترین مصالح  ساختمانی به شمار می رود که به صورت مرکب و تنها در پروژه های عمرانی, ساختمانی و نیز صنعتی استفاده می گردد. نبشـی ها با ۲ مشخصه « اندازه بال ها »و «ضخامت »شناخته می شود.

 

نبشی پانچ شده از گروه کنج ها بوده با این تفاوت که هیچ تغییر اندازه ای در قالب بندی بتن ایجاد نمی کند و در این حالت سطح خارجی بتن بصورت تیز و آسیب پذیر خواهد بود . بیشترین کاربرد نبشی پانچ اتصال قالبهای آویز به قالبهای کف پوتر در قالب بندی تیرها می باشد .

شرکت تجهیزات بتن اسپیکو ارائه خدمات لوازم قالب بندی نبشی نبشی پانچ..

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.