واشر کاس
واشر کاس (واشر سولجر) همراه با مهره خروسکی (مهره بولت) مورد استفاده قرار می گیرد و با ایجاد سطح اتکای زیاد نیرو را توزیع و از لهیدگی موضعی جلوگیری می کند. فرم خاصی که به این واشر داده شده است قابلیت توزیع نیروی آن را افزایش داده و به این ترتیب امکان استفاده از حداکثر ظرفیت بلت را نیز فراهم می کند.
نحوه کار به این صورت است که بلت از سوراخ ایجاد شده در قالب ها عبور میکند و توسط مهره خروسکی و واشر کاس (واشر تخت) از دو طرف قالب مهار می شود و لازم به ذکر است که به علت فشار زیادی که بر اثر بتن ریزی روی قالب بتن ایجاد می شود مهره خروسکی و واشر کاس باید از کیفیت مرغوبی برخوردار باشند تا بتوانند فشار حاصله از بتن را تحمل کنند.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.