گیره های قالب بندی

گیره های قالب بندی در سه نوع تولید می شوند.
گیره متوسط : هر گاه پشت بند از لوله باشد از گیره متوسط استفاده می شود، قلاب گیره متوسط در سوراخ های لبه قالب بتن قرار گرفته و با سفت کردن پیچ تعبیه شده روی آن، گیره متوسط به لوله محکم می شود.
گیره بلند : جایی که پشت بند افقی قالب فلزی بتن از ناودانی باشد و یا از لوله به عنوان پشت بند قائم استفاده شود، گیره بلند به کار برده می شود.
گیره لوله به لوله : برای اتصال دو لوله (موازی یا عمود برهم) از گیره دو لوله استفاده می شود. از لحاظ شکل مشابه گیره بلند بوده ولی دارای قلاب های کشیده تر و با انحنای مناسب برای جا گرفتن لوله در داخل آن می باشد.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.