روغن قالب پایه نفتی

روغن قالب پایه نفتی

روغن قالب بر پایه پلیمرهای سیلیکون و مواد نفتی که پس از اجرا سطحی خشک و لغزنده ایجاد می نماید. جداساز قالب امولسیونی بر پایه سیلیکون و مواد نفتی که با ایجاد فیلمی نازک روی قالب بتن باعث جداسازی بسیار آسان بتن از قالب می گردد. خواص مزایا ۱- پس از اجرا هیچگونه اثر چربی روی قالب و بتن به جا نمی گذارد. ۲- خروج راحت تر حبابهای هوای محبوس…

بیشتر ...
روغن قالب پایه آبی S-100

روغن قالب پایه آبی S-100

جداساز قالب ساخته شده از پلیمرهای سیلیکونی بر پایه آب که پس از اجرا سطحی خشک و قطبی ایجاد می نماید. جداساز قالب برپایه سیلیکون که با ایجاد فیلمی نازک روی قالب بتن باعث جداسازی بسیار آسان قالب از بتن می گردد. خواص مزایا ۱- پس از اجرا هیچگونه اثری روی قالب و بتن به جا  نمی گذارد. ۲- خروج راحت تر حباب های هوای محبوس شده بین بتن و…

بیشتر ...