جک های سقفی رزوه ای(رزوه جک)

جک های سقفی رزوه ای(رزوه جک)

جک فلزی ساختمانی (جک های سقفی رزوه ای) از جک سقفی رزوه ای (رزوه جک) جهت کفراژبندی سقفها اعم از دال های بتنی و تیرچه بلوک استفاده می گردد. جک سقفی رزوه ای(رزوه جک) ای در ارتفاع های مختلف ۳ متر ، ۳/۵ متر و ۴ متری تولید می گردند. جهت تنظیم ارتفاع جک سقفی رزوه ای (رزوه جک)  از پین فنردار که در سوراخ های جک جای می گیرد…

بیشتر ...